skip to Main Content

+31(0)252 - 623 523 info@clubstorage.nl

NR.1 IN LOCKERS  |   24/7 BEREIKBAAR  |   LEVERING BINNEN 2 WEKEN   |   MEER DAN 100 LOCATIES

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Privacybeleid Clubstorage
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Verstrekking aan derden
4. Beveiligen en bewaren
5. Websites van derden
6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
7. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
8. Autoriteit Persoonsgegevens
9. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid Clubstorage

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat

doen wij via deze privacyverklaring;

 Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens

die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te

verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de

gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a.

voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te

beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons

persoonsgegevens verwerken;

 Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te

bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 0252-623523
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30
E-mail info@Clubstorage.nl
Post Clubstorage NL BV
Postbus 518
2150 AM Nieuw-Vennep

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter, dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw CV en motivatiebrief alleen wanneer u bij ons solliciteert.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van wat u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt maakt):

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derden partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij om een bestelling bij u te bezorgen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar jij ze voor hebt afgegeven.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U kunt ook contact opnemen met Clubstorage via de volgende gegevens:
Telefonisch 0252-623523
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30
E-mail info@Clubstorage.nl
Post Clubstorage NL BV
Postbus 518
2150 AM Nieuw-Vennep

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én uw pasfoto af te schermen. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

8. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Back To Top